'tHuis Lioba : palliatieve respijtzorg mogelijk al jan 2017 van start

Post date: 13-Jan-2016 19:19:23

Project 'tHuis Lioba

Het Liobaklooster in Egmond Binnen en Hospice Alkmaar werken samen om een kleinschalige instelling voor hospice gerelateerde zorg op te zetten. De naam van deze voorziening is 'tHuis Lioba.

Het 'tHuis Lioba is een zorgvoorziening voor palliatieve respijtzorg en zorg om 'op adem te komen' in de palliatieve fase. De voorziening richt zich op mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten en biedt de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf met of zonder zorg. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een traject van intensieve (dag)behandelingen plaatsvinden of in situaties waarin overbelasting van mantelzorgers dreigt. Hierdoor wordt uitputting van het zorgsysteem voorkomen en worden onnodige opnames op verblijfafdelingen van ziekenhuizen tegengegaan.

We hebben onze missie als volgt verwoord:

Een (t)huis bieden in een stille en natuurlijke omgeving waar mensen zich veilig en gesteund voelen en ruimte en mogelijkheden vinden om het eigen individuele leven in de palliatieve fase gestalte te geven en te voltooien, ongeacht welke levensovertuiging, geloofstraditie of opvattingen over leven en dood.

Een (t)huis met ruimte voor eigenheid, geborgenheid,, schoonheid en eenvoud waar de professionele kennis en kunde van Hospice Alkmaar samenvalt met de gastvrije bedding van de Lioba gemeenschap.

Het 'tHuis Lioba hoopt 1 januari 2017 haar deuren te kunnen openen.

Belangstellenden kunnen zich richten tot Marjolein Verkoijen, m.verkoijen@hospice-alkmaar.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.