"Mijn hart is geheel met U - het zingt het lied zonder woorden

tussen Hem die altijd is - en mij zijn schepsel."

Hildegard Michaelis