Communiteit

De communiteit van het monasterium sint Lioba maakt sinds 2021 deel uit van de Europese congregatie van de verrijzenis, de EBCR.
Op de foto hieronder de zusters en broeders die de communiteit van het sint Liobaklooster vormen, met uiterst rechts de presidente van de EBCR.

april 2022