Vrienden

De vriendenstichting stelt zich graag aan u voor.

En nodigt u van harte uit lid te worden. Of te blijven natuurlijk.


De stichting “Vrienden van het monasterium Sint Lioba”, kortweg de “vriendenstichting” genoemd, is opgericht in 2010. De stichting komt voort uit onze betrokkenheid met de zuster-, en broedergemeenschap van het monasterium Sint Lioba o.s.b. in Egmond die daar de benedictijnse spiritualiteit in de huidige tijdspanne vorm willen geven. De betrokkenheid van de stichting met de kloostergemeenschap vertaalt zich op verschillende manieren:

De stichting stimuleert het contact tussen de vrienden en het klooster. Jaarlijks verzorgt de stichting een ‘jaarbrief’ waarbij verslag wordt gedaan van de activiteiten georganiseerd door de stichting in samenwerking met de kloostergemeenschap. Tevens wordt melding gemaakt van de projecten die met financiële ondersteuning van de vriendenstichting gerealiseerd zijn. De jaarbrieven die in de afgelopen jaren zijn verschenen zijn terug te vinden bij de jaarbrieven vriendenstichting aan haar donateursOok verschijnt in december de ‘jaarbrief van het monasterium waarin de kloostergemeenschap melding maakt van het leven in de communiteit van het voorbije jaar.
Daarnaast worden vrienden door het jaar heen geïnformeerd omtrent nieuwe activiteiten die worden georganiseerd. Dit kan de jaarlijkse vrienden dag zijn die plaatsvindt in het klooster of een retraite-weekend.


Gevelsteen van Tabor, het gastenverblijf waar vrienden welkom zijn. Tabor is waar Jezus in volle goddelijke heerlijkheid samen met Mozes en Elia verscheen aan drie van zijn leerlingen.


De sfeer tijdens een weekend


Jaarlijks organiseert de vriendenstichting samen met de kloostergemeenschap een aantal retraite-weekenden rondom een speciaal thema: in ieder geval een Paasweekend in mei , een Benedictijns weekend in september en een Adventsweekend in november. Tijdens deze weekends is er tijd voor ontmoeting en ontspanning maar wordt ook een inhoudelijk onderwerp besproken door een van de zusters en/of broeders. Tevens kunnen de getijdengebeden samen met de kloostergemeenschap in de kapel gevierd worden. Op de pagina activiteiten vind u de data van de weekenden die komen gaan.

Verbondenheid met het monasterium Sint Lioba o.s.b. vraagt ook om financiële ondersteuning. Het klooster heeft namelijk veel mooie maar vaak ook oude gebouwen die veel onderhoud vergen. De vriendenstichting financiert daarom vaak onderhoudsprojecten maar betaalt, als dat nodig is, ook andere projecten zoals de modernisering van de liturgieboeken.

In de jaarlijkse nieuwsbrieven kunt u lezen hoe de vriendenstichting de gelden van de donateurs heeft besteed in de afgelopen jaren. In de ANBI-verklaring vindt u een financieel verslag van het afgelopen jaar.

Renovatie van de klokkentoren in 2019
Heeft u interesse om vriend of vriendin te worden van het monasterium Sint Lioba o.s.b, stuur dan een e-mail naar vrienden@liobaklooster.nl. en maak een bedrag naar keuze over naar IBAN NL 31 INGB 0007 443824 ten name van “Stichting vrienden van het monasterium Sint Lioba”. Zodra uw gegevens bekend zijn en uw donatie binnen is, wordt u opgenomen in onze vriendenstichting.

Belangrijk is nog te weten dat de vriendenstichting een ANBI-status heeft. Dat wil zeggen dat donaties aan de stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Klik op ANBI voor meer informatie over de ANBI-status van de stichting. Daar vindt u ook informatie over de regeling “periodieke schenkingen”. Deze regeling is enkele jaren geleden door de belastingdienst ingesteld en omvat de mogelijkheid, om bij een vaste donatie gedurende 5 jaar, deze volledig aftrekbaar te laten zijn voor de belasting, zonder de drempel die bij een éénmalige gift wel gehanteerd wordt.

Verdere informatie over het klooster vindt u elders op de site of in de brochure van de vrienden-stichting.


De gastentuin van Tabor
Vriendenstichting_ANBI