Vriendenstichting ANBI

De vriendenstichting is een ANBI

De vriendenstichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Dat betekent dat er gunstige belastingregels zijn voor giften aan de vriendenstichting. Giften mogen onder voorwaarden afgetrokken (zie belasting aftrek ANBI  op de site van de belastingdienst).   De wet stelt een aantal eisen aan ANBI's,  waaronder het jaarlijks publiceren van beleid en een financiële verantwoording. U vindt onze publicatie hieronder.

NB.  De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen.  Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en aan hen gelieerde burgerlijke instellingen (zoals de vriendenstichting)  zijn aangewezen als ANBI.   De vriendenstichting heeft dus geen eigen ANBI-beschikking en ANBI-nummer.  In deze beschikking kunt u dat nalezen.  Zie KNR ANBI beschikking  voor een kopie van deze beschikking die u kunt gebruiken als eventuele toelichting voor uw belastingopgave.

Periodieke schenkingen aan een ANBI


Periodieke giften aan een ANBI mogen volledig afgetrokken worden van uw belastbaar inkomen - tot een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen. 
Uw gift geldt als periodiek als u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een tevoren overeengekomen vast bedrag schenkt.  Tot voor kort was hier een notariële akte voor nodig, nu is een overeenkomst voldoende tussen u als schenker en de vriendenstichting als goed doel.  De belastingdienst heeft hiervoor een model gemaakt.  Dat model vindt u hier.  Neem gerust contact met ons op als u een periodieke schenking overweegt of als u hier vragen over heeft.

ANBI informatie actueel