Eerste generaal kapittel EuropeanBenedictine Congregation of the Resurrection

De deelnemers aan het eerste kapittel: de oversten en de gedelegeerden van iedere gemeenschap (helaas enkele afwezigen wegens ziekte) .

De nieuw gekozen presidente -in het midden- en haar raad.

De eerste week van april vond - na corona-uitstel - eindelijk het eerste generale kapittel van de EBCR plaats. Het was een indrukwekkende week, die vertrouwen gaf in een gezamenlijk optrekken naar de toekomst. Een week waarin we communio, participatio en missio met elkaar onderzocht hebben en hoe dat een plaats kan hebben in onze congregatie. En misschien wel het belangrijkste van alles: het vertrouwen dat door het kapittel uitgesproken werd in de door haar gekozen presidente en de raadsleden. Wij gaan vol goede moed verder op de samen ingeslagen weg. We hopen met de diversiteit binnen onze Congregatie een teken van eenheid en hoop te zijn in de verdeelde wereld rondom ons.